We zijn OPEN!

Ook voor arrangementen Boek snel je wedstrijd, arrangement of kinderfeestje! Klik hier
Check of de baan beschikbaar is

Deelnemersvoorwaarden Kartschool Lelystad

  1. Ik vrijwaar, als rijder of als vertegenwoordiger van bovenvermelde rijder, volledig het management van Kartschool Lelystad en van de circuits, haar medewerkers en sponsors, bestuurders van voertuigen, officials, onder steunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de organisatie en uitvoering van onze deelname betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en alle soorten van claims met betrekking tot schade, verlies, onkosten, verwondingen of overlijden die kunnen voortkomen uit de voorbereiding of onze passieve of actieve deelname aan de activiteiten. Wij zijn ons ervan bewust dat een en ander inhoudt dat deelname volledig voor onze eigen rekening en risico geschiedt.
  2. Ik verklaar, als rijder of als vertegenwoordiger van bovenvermelde rijder, dat de coureur in goede gezondheid verkeert, het gezichtsvermogen (met of zonder hulpmiddelen) ruim voldoende is voor deelname aan gewoon verkeer op de openbare weg, dat geen van ons lijdt aan epilepsie of hemofilie of welke andere aandoening of handicap dan ook die tijdens deelname gevaar voor onszelf, de andere deelnemers of welke andere betrokkene dan ook kan opleveren. Als tussen het moment van inschrijving voor deelname en feitelijke deelname of tijdens deelname een verandering in de gezondheidstoestand optreedt van één van ons, zullen wij de organisatie daar ter stond van op de hoogte brengen. Ik verklaar dat alleen wij verantwoordelijk zijn en zullen zijn voor de beslissing of onze fysieke en mentale gesteldheid ons in staat stelt tot deelname.
  3. Ik verklaar, als rijder of als vertegenwoordiger van bovenvermelde rijder, dat alleen wij verantwoordelijk zijn en zullen zijn voor de beslissing om te rijden of niet (meer) te rijden met een kart op welk moment dan ook, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de organisatie om ons onder omstandigheden, van deelname uit te sluiten.
  4. Alle evenementen worden georganiseerd volgens de meest recente veiligheidseisen/reglementen van Kartschool Lelystad, gebaseerd op het KNAF reglement ASJ en de Code Sportif van het CIK-FIA, beiden voor zover van toepassing. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier accepteert de rijder en de vertegenwoordiger van de rijder dit reglement. Tevens garandeert de rijder en de vertegenwoordiger van de rijder alle medewerking bij technische controles en eventuele tijdelijke inbeslagname van de motoren ten behoeve van conformiteit controle.
  5. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.